december 2, 2016

scholen

‘Jij bent het waard’ werkt met en voor jongeren op het voorgezet onderwijs. Wij sluiten aan op de behoeften van de jongeren en de school; zodat uiteindelijk het pedagogisch klimaat van de school wordt verbeterd en competenties van de jongeren worden vergroot, zodat ze zichzelf (nog) beter staande kunnen houden in de samenleving. Alle jongeren moeten de kans krijgen om zich optimaal te kunnen ontplooien tot een volwaardig persoon. Het gaat hier niet om wat de jongere doet, maar om wie hij of zij is, kan en wat zijn of haar dromen zijn. ‘Jij bent het waard’ ontdekt graag wie de jongeren zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. De jongeren zijn zelf de sleutel tot succes. De sfeer is open, relaxed, professioneel en warm.

 

Onze producten:

Workshops:

* Ook bieden we anti-pest dagen aan.

Aanbevelingen:

Stichting Veilig Onderwijs schrijft het volgende over Jij bent het waard:

”Lotte en Miloeska, mooie en leuke dames, van “Jij bent het waard” die deden hun verhaal bij utopia hoe zij gepest werden en vooral dat je je verleden om kan zetten in positiviteit. Op deze manier willen zij jongeren helpen weer positief in het leven te staan. We hebben zeer veel respect voor deze mooie dames die dit vanuit hun hart brengen”.